فیلم ,دقیقه ,زندگی

نگاه همه به پرده سینما بود.
اکران فیلم شروع شد.
شروع فیلم: تصویر سقف یک اتاق بود...
دو دقیقه از فیلم گذشت
چهار دقیقه دیگر هم گذشت
هشت دقیقه ی اول فیلم تنها تصویر سقف اتاق بود!
صدای همه درآمد.
اغلب حاضران سالن سینما را ترک کردند.
ناگهان دوربین حرکت کرد و آمد پایین
و به یک فرد معلول قطع نخاع خوابیده روی تخت رسید.

جمله زیرنویس فیلم:
این تنها 8 دقیقه از زندگی این انسان بود و شما طاقتش را نداشتید.
پس قدر زندگی وسلامتی خود را بدانید ،
وشکر گذار درگاهش باشید.

منبع اصلی مطلب : داستان
برچسب ها : فیلم ,دقیقه ,زندگی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : زندگی یک معلول